Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

Rifreskoni kontaktet tuaja!

 Nëse keni ndryshuar kontaktet tuaja, vizitoni degën Raiffeisen me te afert për ti rifreskuar ato.

 
-Numri celular
-Numri i telefonit fiks
-Adresa e banimit
-Adresa elektronike (e-mail)
 
Nëpërmjet kontakteve tuaja të sakta, Ju do të informoheni në kohë reale për çdo zhvillim të ri në lidhje me investimin tuaj, produkt ose shërbim.
Ju mirëpresim!
 
Të dhënat tuaja të kontaktit janë konfidenciale. 
 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
11 Janar 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor per Muajin Dhjetor ne lidhje me ecurine e fondeve te investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit te Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund ti aksesoni raportet perkatesisht ne menute e meposhtme :

Raport Muaji Dhjetor 2016 – Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Dhjetor 2016 – Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Dhjetor 2016 – Fondi I Pensionit Vullnetar Raiffeisen

07 Dhjetor 2016

Të nderuar Investitorë të Fondit Raiffeisen Prestigj!

Raiffeisen Invest sh.a. shoqëri administruese e Fondeve Prestigj, Euro dhe Pension ju informon në vijim për disa ndryshime në Prospektin e Fondit Raiffeisen Prestigj. 

Prospekti është dokumenti kryesor i fondit i cili u jep investitorëve ekzistues dhe atyre potencialë të gjithë informacionin që lidhet me investimin në ...kliko per te lexuar njoftimin e plote

30 Nentor 2016
Interviste e z. Resmi Hibraj, Drejtor Ekzekutiv i Raiffeisen Invest ne gazeten Mapo: Fondet e Investimit, një alternativë e preferuar investimi për publikun shqiptar- arsyet e zgjerimit të shpejtë të tregut
 
Sipas raportit të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, gjatë periudhës janar- shtator vlera neto e aseteve të Fondeve të Investimit arriti mbi 69.76 miliardë lekë me një rritje prej 4.13%, krahasuar me 31.12.2015. ... kliko per te lexuar lajmin e plote

 

16 nentor 2016

Deklarate e Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare mbi Platformat e Investimit Online dhe konkretisht per shoqerine "Easy Invest" :

Referuar njoftimeve në media në lidhje me shoqërinë “Easy Invest”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (Autoriteti)... kliko per te lexuar lajmin e plote
 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë