Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
26 Aug 2014-26 Gusht 2014

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen e saj zyrtare Raportin Vjetor 2013. Raportin e plotë mund ta gjeni te menuja Info mbi Kompanine > Raporte

Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me fondet e investimeve dhe fondin e pensionit vullnetar, renditur si më poshtë:
- Letër për investitorët
- Raporti i menaxherëve të fondeve (Performanca, Specifika të portofolit, Strategjia aktuale dhe parashikimi, etj.)
- Pasqyrat Financiare (Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël, Manaxhimi i rrezikut financiar, Vlera e drejtë e aktiveve dhe detyrimeve financiare, Vlerësimet dhe gjykimet kritike kontabël, Vlera e drejtë e investimeve e pakuotuar në një treg aktiv, etj.)

Publikimi i raportit vjetor tregon rëndësinë që Raiffeisen Invest kërkon ti kushtojë transparencës ndaj investitorëve aktual dhe potencial, duke iu ofruar atyre një informacion sa më të plotë dhe sqarues.

05 Sep 2012-05 Shtator 2012

Me synim rritjen e kthimit nga investimi, Shoqeria Raiffeisen Invest sh.a. ndryshon limitin e duration te portofolit te Fondit Prestigj ne 5. Ky ndryshim dhe ndryshime te tjera jane miratuar nga AMF, per me teper mund te lexoni Prospektin e Fondit Prestigj i cili eshte publikuar ne faqen tone zyrtare.

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë