Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

Rifreskoni kontaktet tuaja!

 Nëse keni ndryshuar kontaktet tuaja, vizitoni degën Raiffeisen me te afert për ti rifreskuar ato.

 
-Numri celular
-Numri i telefonit fiks
-Adresa e banimit
-Adresa elektronike (e-mail)
 
Nëpërmjet kontakteve tuaja të sakta, Ju do të informoheni në kohë reale për çdo zhvillim të ri në lidhje me investimin tuaj, produkt ose shërbim.
Ju mirëpresim!
 
Të dhënat tuaja të kontaktit janë konfidenciale. 
 
Raiffeisen Invest

 

Njoftime
11 Prill 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Mars në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Mars 2017- Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Mars 2017- Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Mars 2017- Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen

13 Shkurt 2017

Ju informojmë që në dokumentet "Prospekt i fondit Raiffeisen Prestigj" dhe “Prospekt i fondit Raiffeisen Invest Euro” është rishikuar seksioni mbi performancën e kaluar të fondeve dhe indikatorëve të rrezikut duke reflektuar të dhënat për vitin 2016.

Ju mund t’i aksesoni dokumentet përkatesisht në menutë e mëposhtme:

Prospekt- Fondi Raiffeisen Prestigj

Prospekt- Fondi Raiffeisen Invest Euro 

6 Shkurt 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentet me Informacionin Kryesor per Investitorin, duke reflektuar kthimin vjetor per vitin 2016 ne seksionin mbi performancen historike te fondit.

Ky dokument ju ndihmon të kuptoni natyrën dhe rreziqet e lidhura me investimin në Fond.

Ju mund t’i aksesoni dokumentet përkatesisht në menutë e mëposhtme:

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Prestigj

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Invest Euro

07 Dhjetor 2016

Të nderuar Investitorë të Fondit Raiffeisen Prestigj!

Raiffeisen Invest sh.a. shoqëri administruese e Fondeve Prestigj, Euro dhe Pension ju informon në vijim për disa ndryshime në Prospektin e Fondit Raiffeisen Prestigj. 

Prospekti është dokumenti kryesor i fondit i cili u jep investitorëve ekzistues dhe atyre potencialë të gjithë informacionin që lidhet me investimin në ...kliko per te lexuar njoftimin e plote

30 Nentor 2016
Interviste e z. Resmi Hibraj, Drejtor Ekzekutiv i Raiffeisen Invest ne gazeten Mapo: Fondet e Investimit, një alternativë e preferuar investimi për publikun shqiptar- arsyet e zgjerimit të shpejtë të tregut
 
Sipas raportit të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, gjatë periudhës janar- shtator vlera neto e aseteve të Fondeve të Investimit arriti mbi 69.76 miliardë lekë me një rritje prej 4.13%, krahasuar me 31.12.2015. ... kliko per te lexuar lajmin e plote

 

16 nentor 2016

Deklarate e Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare mbi Platformat e Investimit Online dhe konkretisht per shoqerine "Easy Invest" :

Referuar njoftimeve në media në lidhje me shoqërinë “Easy Invest”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (Autoriteti)... kliko per te lexuar lajmin e plote
 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë
Broshure informuese per Fondet e Investimit

Broshure informuese per Fondin e Pensionit