Fondet e Investimit Fondet e Investimit

Fondet e Investimit janë një alternativë investimi dhe një mundësi diversifikimi e aseteve tuaja.

Ky grupim asetesh të investitorëve të ndryshëm në formën e Fondit, administrohet nga shoqëria administruese Raiffeisen Invest sh.a

Raiffeisen Prestigj Raiffeisen Euro Raiffeisen Vizion