Fondi Fondi

Fondi Pensionit Vullnetar datë: 02.07.2020
Net Asset Value: 818,322,557.2912 ALL
Cmimi i kuotes: 1,851.5685 ALL