Fondi Fondi

Fondi Invest Euro date: 02.07.2020
Net Asset Value: 72,481,156.8900 EUR
Cmimi i kuotes: 113.5756 EUR