SI MUND TE INVESTONI? SI MUND TE INVESTONI?

Për të investuar në Fondin Raiffeisen Prestigj  ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank , të merrni informacionin / dokumentacionin për fondin dhe të plotësoni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit Raiffeisen Prestigj.

Shitja e kuotave të fondit Prestige Shitja e kuotave të fondit Prestige

Shitja e kuotave të fondit mund të bëhet në cdo kohë me kërkesë të investitorit, në cdo degë të Raiffeisen Bank dhe shlyerja e tyre bëhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh.

Fondi Fondi

Fondi Prestigj datë: 14.07.2019
Net Asset Value: 45,521,547,324.7572 ALL
Cmimi i kuotes: 1,518.1263 ALL