SI MUND TE INVESTONI? SI MUND TE INVESTONI?

Për të investuar në Fondin Raiffeisen Prestigj  ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank , të merrni informacionin / dokumentacionin për fondin dhe të plotësoni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit Raiffeisen Prestigj.

Shitja e kuotave të fondit Prestige Shitja e kuotave të fondit Prestige

Shitja e kuotave të fondit mund të bëhet në cdo kohë me kërkesë të investitorit, në cdo degë të Raiffeisen Bank dhe shlyerja e tyre bëhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh.

Fondi Fondi

Fondi Prestigj datë: 20.11.2018
Net Asset Value: 48,518,912,449.6450 ALL
Cmimi i kuotes: 1,483.9149 ALL