SI MUND TË INVESTONI SI MUND TË INVESTONI

Në mënyrë që të bëheni anëtar i fondit Raiffeisen Vizion, ju mund të vizitoni çdo degë të Bankës Raiffeisen, të merrni informacionin / dokumentacionin e Fondit dhe të plotësoni një kërkesë për blerjen e kuotave të Fondit Raiffeisen Vizion.

Blerja e kuotave në Fondin Raiffeisen Vizion mund të bëhet nëpërmjet :

  • pagesës së aseteve monetare ose
  • këmbimit të kuotave të fondit Prestigj me kuotat e fondit Raiffeisen Vizion, të dy fonde të menaxhuara nga Raiffeisen Invest sh.a

Vizion graph Vizion graph

Fondi Vizion datë: 10.12.2018
Net Asset Value: 5,138,155,167.9137 ALL
Cmimi i kuotes: 1,014.1671 ALL

SHITJA E KUOTAVE TË FONDIT SHITJA E KUOTAVE TË FONDIT

Shitja e kuotave të Fondi Raiffeisen Vizion mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të investitorit, pranë çdo degë të Bankës Raiffeisen. Shlyerja do të kryhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh