Fondi Raiffeisen Invest Euro

Fondi Fondi Raiffeisen Invest Euro

Data e Fundit e Përditësuar: 24.09.2023

Vlera Neto e Aseteve: 31,423,053.87 EUR

Cmimi i Kuotes: 108.4158 EUR

Euro Table