Fondi Raiffeisen Invest Euro

Fondi Fondi Raiffeisen Invest Euro

Data e Fundit e Përditësuar: 07.02.2022

Vlera Neto e Aseteve: 64,467,767.12 EUR

Cmimi i Kuotes: 114.2565 EUR

Euro Table