Fondi Raiffeisen Invest Euro

Fondi Fondi Raiffeisen Invest Euro

Data e Fundit e Përditësuar: 13.02.2024

Vlera Neto e Aseteve: 31,890,113.64 EUR

Cmimi i Kuotes: 111.2766 EUR

Euro Table