Fondet e investimit

Raiffeisen Prestigj

Fondi i Investimit Raiffeisen Prestigj është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Invest Euro

Fondi i Investimit Raiffeisen Invest Euro është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Vizion

Fondi i Investimit Raiffeisen VIZION është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Miks

Fondi i Investimit Raiffeisen Miks është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë