Fondet e investimit

Raiffeisen Prestigj

Fondi i Investimit Raiffeisen Prestigj është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Invest Euro

Fondi i Investimit Raiffeisen Invest Euro është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Vizion

Fondi i Investimit Raiffeisen VIZION është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë

Raiffeisen Miks

Fondi i Investimit Raiffeisen Miks është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike, e veçantë dhe me pjesëmarrje të hapur, e themeluar nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Lexo më shumë


Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid

Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid është një sipërmarrje investimesh kolektive me ofertë publike në tituj të transferueshëm, me pjesëmarrje të hapur, i krijuar si Fond Furnizues nga Raiffeisen Invest sh.a., shoqëri administruese e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid është licencuar nga Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare me vendimin nr. 47, datë 28.03.2024. Ky fond është Fond Furnizues i Fondit Kryesor “Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide”, administruar nga Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienë, Austri.

Lexo më shumë