Kuadri ligjor

Veprimtaria e administrimit të fondeve të pensionit dhe investimit bazohet në një kuadër të plotë ligjor.

  1. Fondet e pensionit vullnetar rregullohen me Ligjin nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar“.                                                                                                                                                         Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu
  2. Fondet e investimit rregullohen me Ligjin nr.56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.                                                                                                                                                                                      Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu