Kuadri ligjor

Veprimtaria e administrimit të fondeve të pensionit dhe investimit bazohet në një kuadër të plotë ligjor.

  1. Fondet e pensionit  rregullohen me Ligjin  nr.76/2023 « Për fondet e Pensionit Privat ».                                                                                                                                                                                                    Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu
  2. Fondet e investimit rregullohen me Ligjin nr.56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.                                                                                                                                                                                 Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni këtu