10 Gusht 2018

10.8.2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2017.
Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro përgjatë vitit 2017.
Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2017.
Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2017 në menunë e mëposhtme :
Raporte vjetore: Raporti 2017