11 Dhjetor 2017

27.12.2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Nëntor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Nëntor 2017- Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Nëntor 2017- Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Nëntor 2017- Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen