13 Shkurt 2017

25.4.2017

Ju informojmë që në dokumentet “Prospekt i fondit Raiffeisen Prestigj” dhe “Prospekt i fondit Raiffeisen Invest Euro” është rishikuar seksioni mbi performancën e kaluar të fondeve dhe indikatorëve të rrezikut duke reflektuar të dhënat për vitin 2016.

 

Ju mund t’i aksesoni dokumentet përkatesisht në menutë e mëposhtme:

Prospekt– Fondi Raiffeisen Prestigj

Prospekt– Fondi Raiffeisen Invest Euro