26 Prill 2017

26.4.2017

Në funksion të parimit të edukimit të vazhdueshëm të publikut lidhur me fondet e pensionit dhe fondet e investimit, Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar dy broshurat informuese të mëposhtme.

Ju mund t’i aksesoni broshurat përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Mardhënie me Publikun : Broshurë informuese