29 Gusht 2019 Raporti Vjetor

30.8.2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2018.

Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro përgjatë vitit 2018.

Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2018.

Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2018 në menunë e mëposhtme :

Raport vjetor: 2019– Raporti Vjetor 2018