9 Mars 2018 KIID

10.3.2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentet me Informacionin Kryesor per Investitorin, duke reflektuar kthimin vjetor per vitin 2017 ne seksionin mbi performancen historike te fondit.

Ky dokument ju ndihmon të kuptoni natyrën dhe rreziqet e lidhura me investimin në Fond.

Ju mund t’i aksesoni dokumentet përkatesisht në menutë e mëposhtme:

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Prestigj

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Invest Euro