Deklarate e Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare mbi Platformat e Investimit Online dhe konkretisht per shoqerine “Easy Invest” :

25.4.2017

Referuar njoftimeve në media në lidhje me shoqërinë “Easy Invest”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (Autoriteti)… kliko per te lexuar lajmin e plote