KIID Mars 2023

3.3.2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Miks.

Ju mund t’i aksesoni dokumentet përkatesisht në menutë e mëposhtme:

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Prestigj

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Invest Euro

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Invest Vizion

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Miks