Maj 2020

15.5.2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Prill në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen. Ne kete raport mujor do te kete informacion te detajuar edhe ne lidhje me zhvillimet ne tregjet financiare, te ndikuara nga pandemia globale e Covid-19 dhe impaktin e tyre ne fondet tona.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Prill 2020– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Prill 2020– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Prill 2020– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Prill 2020– Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen