Njoftim 15 Shtator 2020

16.9.2020

Të nderuar Investitorë,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar Raportin Vjetor për vitin financiar 2019.

Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro përgjatë vitit 2019.

Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2019.

Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2019 në menunë e mëposhtme :

 – Raporti Vjetor 2019