NJOFTIM

21.7.2022

Te nderuar Investitore !

Ju informojmë se shoqëria Raiffeisen Invest sh.a ka ndryshuar numrin e kontaktit të shoqërisë .

Numri i ri i kontaktit të shoqërisë është : 069 4040 481

Ju falenderojmë për bashkëpunimin!