Trajnim për agjentët e autorizuar të fondeve të investimit !

5.1.2023

Janar 2023

Në zbatim të Rregullores nr.198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim” agjentët shitës të fondeve të investimit do t’i nënshtrohen  modulit të trajnimit me temë “Kuadri Rregullativ për SIK dhe fondet e pensionit”

Ky trajnim është i detyrueshëm dhe do të zhvillohet nëpërmjet platformës e-learning nga datat 16 -31 Janar 2023.

Ju faleminderit!