NJOFTIM- Fondi Miks

21.7.2022

Te nderuar Investitore

Te dhenat per Fondin Raiffeisen Mix per daten 19 / Korrik / 2022 jane si me poshte:

Net Asset Value: 3,226,180.91 EUR

Cmimi i kuotes: 91.9321 EUR