Fondi i Pensionit Grafiku

Fondi Fondi i Pensionit Grafiku

Data e Fundit e Përditësuar: 07.02.2022

Vlera Neto e Aseteve: 1,058,438,632.78 ALL

Cmimi i Kuotes: 1,979.9810 ALL

Pension Table