Fondi i Pensionit Grafiku

Fondi Fondi i Pensionit Grafiku

Data e Fundit e Përditësuar: 15.04.2024

Vlera Neto e Aseteve: 1,463,526,878.95 ALL

Cmimi i Kuotes: 2,173.4173 ALL

Pension Table