Fondi i Pensionit Grafiku

Fondi Fondi i Pensionit Grafiku

Data e Fundit e Përditësuar: 29.11.2023

Vlera Neto e Aseteve: 1,373,120,941.15 ALL

Cmimi i Kuotes: 2,136.9978 ALL