Fondi i Pensionit Grafiku

Fund Fondi i Pensionit Grafiku

Latest date: 15.04.2024

Net Asset Value: 1,463,526,878.95 ALL

Quota price: 2,173.4173 ALL

Pension Table