Fondi i Pensionit Grafiku

Fund Fondi i Pensionit Grafiku

Latest date: 24.09.2023

Net Asset Value: 1,333,991,602.52 ALL

Quota price: 2,120.1191 ALL

Pension Table