Fondi Raiffeisen Invest Euro

Fund Fondi Raiffeisen Invest Euro

Latest date: 15.04.2024

Net Asset Value: 32,212,799.80 EUR

Quota price: 111.5347 EUR

Euro Table