Fondi Raiffeisen Miks

Fondi Fondi Raiffeisen Miks

Data e Fundit e Përditësuar: 15.04.2024

Vlera Neto e Aseteve: 4,129,968.91 EUR

Cmimi i Kuotes: 100.7320 EUR

Miks Table