Fondi Raiffeisen Miks

Fondi Fondi Raiffeisen Miks

Data e Fundit e Përditësuar: 29.11.2023

Vlera Neto e Aseteve: 2,428,029.87 EUR

Cmimi i Kuotes: 96.1929 EUR

Miks Table