Fondi Raiffeisen Vizion

Fondi Fondi Raiffeisen Vizion

Data e Fundit e Përditësuar: 29.11.2023

Vlera Neto e Aseteve: 9,011,673,796.60 ALL

Cmimi i Kuotes: 1,151.6927 ALL

Vizion Table