Fondi Raiffeisen Vizion

Fondi Fondi Raiffeisen Vizion

Data e Fundit e Përditësuar: 07.02.2022

Vlera Neto e Aseteve: 17,964,294,856.87 ALL

Cmimi i Kuotes: 1,128.8880 ALL

Vizion Table