Fondi Raiffeisen Vizion

Fondi Fondi Raiffeisen Vizion

Data e Fundit e Përditësuar: 13.05.2024

Vlera Neto e Aseteve: 8,717,036,497.63 ALL

Cmimi i Kuotes: 1,181.0374 ALL

Vizion Table