Pension Fund

Fondi Pension Fund

Data e Fundit e Përditësuar: 13.05.2024

Vlera Neto e Aseteve: 1,482,909,885.10 ALL

Cmimi i Kuotes: 2,180.9445 ALL

Pension Table