Pension Fund

Fondi Pension Fund

Data e Fundit e Përditësuar: 13.02.2024

Vlera Neto e Aseteve: 1,422,757,801.96 ALL

Cmimi i Kuotes: 2,156.6759 ALL

Pension Table