Pension Fund

Fondi Pension Fund

Data e Fundit e Përditësuar: 24.09.2023

Vlera Neto e Aseteve: 1,333,991,602.52 ALL

Cmimi i Kuotes: 2,120.1191 ALL

Pension Table