Prospekt Fondi Pensionit Qershor 2022

6.6.2022

Të nderuar Investitorë

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratuar me Vendim Bordi nr. 108 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në datë 31 Maj 2022

Ju mund te aksesoni Prospektin këtu