Prospekti Fondi MIKS Korrik 2023

10.7.2023

KORRIK 2023

Të nderuar investitorë,

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Investimit Raiffeisen Miks.

Në prospekt janë reflektuar kthimi vjetor për vitin 2022, performanca kumulative që nga lancimi deri në datë 31.12.2022, treguesit e riskut dhe tarifa e vazhdueshme në datë 31.12.2022, në seksionin mbi të dhënat historike të fondit. Gjithashtu, janë përditësuar informacionet në lidhje me anëtarët e Këshillit të Administrimit si dhe seksioni i mbrotjes së të dhënave personale në Aneksin 3.

Ju mund te aksesoni Prospektin këtu