Janar 2024 – Prospektet e përditësuara të Fondeve të Investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro

31.1.2024

Janar 2024

Të nderuar Investitorë,

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro.

Në secilin prospekt është reflektuar kthimi vjetor i fondit për vitin 2023, treguesit e riskut dhe tarifa e vazhdueshme në datë 31.12.2023, në seksionin mbi të dhënat historike të fondit.

Gjithashtu është detajuar procesi i shitjes së fondeve përmes platformës digjitale Raiffeisen ON për investitorët dhe është përditësuar informacioni në lidhje me anëtarët e Këshillit të Administrimit si dhe seksioni i përpunimit të të dhënave personale në Aneksin 3.

Ju mund te aksesoni Prospektin e Fondit Raiffeisen Prestige këtu

Ju mund te aksesoni Prospektin e Fondit Raiffeisen Vizion këtu

Ju mund te aksesoni Prospektin e Fondit Raiffeisen Invest Euro këtu