Prospekti Korrik 2019

15.7.2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondeve të Investimit Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro, të aprovuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Në të dy Prospektet është perditesuar kthimi vjetor i vitit 2018 dhe është shtuar në paragrafin 1.7.1 mënyra e investimit nëpermjet pagesave periodike, në formën e planeve të investimit.

Ju mund te aksesoni Prospektin e Fondit Raiffeisen Prestigj këtu

Ju mund te aksesoni Prospektin e Fondit Raiffeisen Invest Euro këtu