Qershor 2020

13.6.2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Maj në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen. Ne kete raport mujor do te kete informacion te detajuar edhe ne lidhje me zhvillimet ne tregjet financiare, te ndikuara nga pandemia globale e Covid-19 dhe impaktin e tyre ne fondet tona.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Maj 2020– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Maj 2020– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Maj 2020– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Maj 2020– Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen