Raport Mujor Korrik 2021

12.8.2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Korrik 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen MIKS dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen. Ne kete raport mujor do te kete informacion te detajuar edhe ne lidhje me zhvillimet ne tregjet financiare, te ndikuara nga pandemia globale e Covid-19 dhe impaktin e tyre ne fondet tona.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Korrik 2021– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Korrik 2021– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Korrik 2021– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Korrik 2021– Fondi Raiffeisen Miks

Raport Muaji Korrik 2021– Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen