Raporti Auditorit Korrik 2020

7.7.2021

Të nderuar Investitorë,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2020.

Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro, Raiffeisen Miks përgjatë vitit 2020.

Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2020.

Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2020 në menunë e mëposhtme :

 – Raporti Vjetor 2020