Prospekt Fondi Pensionit Prill 2023

10.4.2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratuar me Vendim Bordi nr. 66 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në datë 31 Mars 2023.

Ju mund te aksesoni Prospektin këtu