Raporti Vjetor 2021

30.6.2022

Të nderuar Investitorë,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar Raportin Vjetor për vitin financiar 2021.

Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a dhe ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe Raiffeisen MIKS përgjatë vitit 2021.

Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2021.

Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2021 në menunë e mëposhtme :

 – Raporti Vjetor 2021