Shitja e kuotave të fondit MIKS

16.11.2020

Shitja e kuotave të Fondi Raiffeisen Miks mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të investitorit, në çdo degë të Bankës Raiffeisen dhe shlyerja do të kryhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh.