Shitja e Kuotave te Fondit VIZION

13.8.2018

Shitja e kuotave të Fondi Raiffeisen Vizion mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të investitorit, pranë çdo degë të Bankës Raiffeisen. Shlyerja do të kryhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh