Shkurt 2020

14.2.2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Janar në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Janar 2020– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Janar 2020– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Janar 2020– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Janar 2020– Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen