Shtator 2019

16.9.2019

 

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Gusht në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Gusht 2019– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Gusht 2019– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Gusht 2019– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Gusht 2019Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen