Si mund te behesh Anetar i Fondit MIKS?

16.11.2020

Në mënyrë që të bëheni anëtar i fondit Raiffeisen Miks, ju mund të vizitoni degët e Bankës Raiffeisen, të merrni informacionin / dokumentacionin e Fondit dhe të plotësoni një kërkesë për blerjen e kuotave të Fondit Raiffeisen Miks.

Blerja e kuotave në Fondin Raiffeisen Miks mund të bëhet pranë degëve të Bankës Raiffeisen nëpërmjet pagesës së aseteve monetare ose nëpërmjet këmbimit të kuotave të fondeve të tjera të investimit në Euro, të menaxhuara nga Raiffeisen Invest.