Si mund te investoni ( Vizion )

13.8.2018

Në mënyrë që të bëheni anëtar i fondit Raiffeisen Vizion, ju mund të vizitoni çdo degë të Bankës Raiffeisen, të merrni informacionin / dokumentacionin e Fondit dhe të plotësoni një kërkesë për blerjen e kuotave të Fondit Raiffeisen Vizion.

Blerja e kuotave në Fondin Raiffeisen Vizion mund të bëhet nëpërmjet :

  • pagesës së aseteve monetare ose
  • këmbimit të kuotave të fondit Prestigj me kuotat e fondit Raiffeisen Vizion, të dy fonde të menaxhuara nga Raiffeisen Invest sh.a