Te nderuar Investitore!

18.1.2021

Ju informojme se bazuar ne nenin 108, te Ligjit nr. 56/2020 “Per sipermarrjet e investimeve kolektive”, periudha e ofertes fillestare te kuotave ne fondin e investimit Raiffeisen Miks do te  zgjatet deri me 16 Dhjetor 2020. Deri ne kete date cmimi i kuotes do te vazhdoje te mbetet i pandryshuar dhe shoqeria administruese nuk do te ngarkoje Fondin me asnje tarife.