Tetor 2019

10.10.2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Shtator në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen.

Ju mund t’i aksesoni raportet përkatësisht në menutë e mëposhtme:

Raport Muaji Shtatot 2019– Fondi Raiffeisen Prestigj

Raport Muaji Shtator 2019– Fondi Raiffeisen Vizion

Raport Muaji Shtator 2019– Fondi Raiffeisen Invest Euro

Raport Muaji Shtator 2019Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen