NJOFTIM

18.1.2021

Ju informojmë se në faqen zyrtare është publikuar dokumenti i përditësuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) për fondin e investimit Raiffeisen Invest Euro, duke reflektuar Profilin e Rrezikut dhe Përfitimit në kategorinë e tretë.

Fondi Raiffeisen Invest Euro tashmë është zhvendosur nga kategoria e dytë në kategorinë e tretë të profilit të rrezikut dhe përfitueshmërisë, si rezultat i luhatshmërisë më të lartë, të shkaktuar nga efektet e pandemisë globale. Ky nivel i treguesit është bazuar në të dhënat historike të kthimeve të fondit gjatë 5 viteve të fundit të jetëgjatësisë së fondit.

Ju mund të aksesoni dokumentin e përditësuar në menunë e mëposhtme:

Informacioni kryesor për investitorin- Fondi Raiffeisen Invest Euro