Raporti Vjetor 2022

29.6.2023

Qershor 2023

Të nderuar Investitorë,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2022.

Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin e shoqërisë administruese Raiffeisen Invest sh.a, ecurinë e Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen dhe Fondeve të investimeve Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe Raiffeisen Miks përgjatë vitit 2022.

Raporti vjetor përmban pasqyrat financiare të audituara të shoqërisë administruese dhe secilit prej fondeve për vitin 2022.

Ju mund të aksesoni Raportin vjetor 2022 në menunë e mëposhtme:

 – Raporti Vjetor 2022