Njoftime

Prospekt Fondi Pensionit Prill 2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratuar me Vendim Bordi nr. 66 të Autoritetit të Mbikëqyrjes […]

Lexo më shumë

Njoftime

KIID Mars 2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen Vizion […]

Lexo më shumë

Njoftime

Prospekti Fondi MIKS Korrik 2022

Të nderuar Investitorë Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të investimit Raiffeisen Miks. Në prospekt janë reflektuar kthimi vjetor i […]

Lexo më shumë

Njoftime

NJOFTIM- Fondi Miks

Te nderuar Investitore Te dhenat per Fondin Raiffeisen Mix per daten 19 / Korrik / 2022 jane si me poshte: Net Asset Value: 3,226,180.91 EUR Cmimi i kuotes: 91.9321 EUR

Lexo më shumë

Njoftime

NJOFTIM

Te nderuar Investitore ! Ju informojmë se shoqëria Raiffeisen Invest sh.a ka ndryshuar numrin e kontaktit të shoqërisë . Numri i ri i kontaktit të shoqërisë është : 069 4040 […]

Lexo më shumë
Shiko te gjitha njoftimet