Njoftime

KIID Shkurt 2024

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen Vizion […]

Lexo më shumë

Janar 2024 – Prospektet e përditësuara të Fondeve të Investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro

Janar 2024 Të nderuar Investitorë, Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Njoftim për trajnimin “Edukimi në vazhdim me fokus fondin e pensionit privat”

Në zbatim të Rregullores nr.198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim” agjentët e lidhur të fondeve të investimit do t’i nënshtrohen kurrikulës së trajnimit me temë “Edukimi […]

Lexo më shumë

Njoftim për trajnimin “Kualifikimi Profesional i agjentëve shitës të fondeve të investimit”

Në zbatim të Rregullores nr.198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim” agjentët e lidhur të fondeve të investimit do t’i nënshtrohen kurrikulës së trajnimit me temë “Kualifikimi […]

Lexo më shumë

Raporti Vjetor 2022

Qershor 2023 Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2022. Në raportin vjetor mund të gjeni […]

Lexo më shumë

Prospekt Fondi Pensionit Prill 2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratuar me Vendim Bordi nr. 66 të Autoritetit të Mbikëqyrjes […]

Lexo më shumë

KIID Mars 2023

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen Vizion […]

Lexo më shumë

Trajnim për agjentët e autorizuar të fondeve të investimit !

Janar 2023 Në zbatim të Rregullores nr.198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim” agjentët shitës të fondeve të investimit do t’i nënshtrohen  modulit të trajnimit me temë […]

Lexo më shumë

Prospekti Fondi MIKS Korrik 2022

Të nderuar Investitorë Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të investimit Raiffeisen Miks. Në prospekt janë reflektuar kthimi vjetor i […]

Lexo më shumë

NJOFTIM- Fondi Miks

Te nderuar Investitore Te dhenat per Fondin Raiffeisen Mix per daten 19 / Korrik / 2022 jane si me poshte: Net Asset Value: 3,226,180.91 EUR Cmimi i kuotes: 91.9321 EUR

Lexo më shumë

NJOFTIM

Te nderuar Investitore ! Ju informojmë se shoqëria Raiffeisen Invest sh.a ka ndryshuar numrin e kontaktit të shoqërisë . Numri i ri i kontaktit të shoqërisë është : 069 4040 […]

Lexo më shumë

Lista e Agjenteve te shitjes Raiffeisen Invest

Raiffeisen Invest publikon listën e agjentëve të shitjes së fondeve për muajin Korrik 2022. Për të lexuar listen e plote kliko ketu

Lexo më shumë

Raporti Vjetor 2021

Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar Raportin Vjetor për vitin financiar 2021. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje […]

Lexo më shumë

Prospekt Fondi Pensionit Qershor 2022

Të nderuar Investitorë Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratuar me Vendim Bordi nr. 108 të […]

Lexo më shumë

KIID Mars 2022

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro ,Raiffeisen Vizion […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Gusht 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Gusht 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Raiffeisen MIKS NJOFTIM

Njoftim për shtyp “Raiffeisen Miks” fondi më i ri i investimit në Euro nga Raiffeisen Invest Raiffeisen Invest ofron tashmë katër fonde Investimi Raiffeisen Prestigj dhe Vizion, fonde investimi në […]

Lexo më shumë

Raport Mujor Korrik 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Korrik 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Korrik 2021-Prospekti Fondi Pension

Të nderuar Investitorë Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, i miratuar nga Bordi i Autoritetit të […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Qershor 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Qershor 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

NJOFTIM PER SELINE E RE

Të nderuar Investitorë! Ju informojme se nga data 2 Korrik 2021, selia e shoqërise Raiffeisen Invest sh.a është në adresen : Rr. Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Tiranë, Shqipëri; Ju […]

Lexo më shumë

Raporti Auditorit Korrik 2020

Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2020. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Maj 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Maj 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Prill 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Prill 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Raport Mujor Mars 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Mars 2021 në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Shkurt 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Shkurt në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

KIID Shkurt 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro dhe Raiffeisen […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Janar 2021

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Janar në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Korrik 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Qershor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Gusht 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratur në datë 29 Korrik 2020 me Vendim nr. 104 […]

Lexo më shumë

NJOFTIM

Ju informojmë se në faqen zyrtare është publikuar dokumenti i përditësuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) për fondin e investimit Raiffeisen Invest Euro, duke reflektuar Profilin e Rrezikut dhe Përfitimit në kategorinë e […]

Lexo më shumë

Lista e Agjenteve te shitjes Raiffeisen Invest

Raiffeisen Invest publikon listën e agjentëve të shitjes së fondeve për muajin Dhjetor 2020. Për të lexuar listen e plote kliko ketu

Lexo më shumë

Te nderuar Investitore!

Ju informojme se bazuar ne nenin 108, te Ligjit nr. 56/2020 “Per sipermarrjet e investimeve kolektive”, periudha e ofertes fillestare te kuotave ne fondin e investimit Raiffeisen Miks do te […]

Lexo më shumë

Njoftim 11.3.2020

Në vijim të zhvillimeve të fundit në lidhje me koronavirusin COVID-19, dëshirojmë t’ju komunikojmë disa informacione dhe këshilla bazë. Së pari, theksojmë se të gjithë ne duhet të ruajmë qetësinë dhe […]

Lexo më shumë

Përgjegjësia sociale

Raiffeisen Invest sh.a, si pjesë e një grupi të madh dhe shoqëri lider në treg, është angazhuar maksimalisht në mbështetje të komunitetit dhe shoqërisë në Shqipëri, duke e përfshirë përgjegjësinë […]

Lexo më shumë

Te nderuar Investitore!

Ju informojme se bazuar ne nenin 108, te Ligjit nr. 56/2020 “Per sipermarrjet e investimeve kolektive”, periudha e ofertes fillestare te kuotave ne fondin e investimit Raiffeisen Miks do te […]

Lexo më shumë

DHJETOR 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Nëntor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

NJOFTIM-“Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID)-Qershor 2020

Ju informojmë se në faqen zyrtare është publikuar dokumenti i përditësuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) për fondin e investimit Raiffeisen Invest Euro, duke reflektuar Profilin e Rrezikut dhe Përfitimit në […]

Lexo më shumë

Shitja e kuotave të fondit MIKS

Shitja e kuotave të Fondi Raiffeisen Miks mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të investitorit, në çdo degë të Bankës Raiffeisen dhe shlyerja do të kryhet brenda afatit […]

Lexo më shumë

Si mund te behesh Anetar i Fondit MIKS?

Në mënyrë që të bëheni anëtar i fondit Raiffeisen Miks, ju mund të vizitoni degët e Bankës Raiffeisen, të merrni informacionin / dokumentacionin e Fondit dhe të plotësoni një kërkesë […]

Lexo më shumë

Nentor 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Tetor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Njoftim

Te dashur Investitore Me kenaqesi ju informojme se per here te pare ne fushen e tregut te fondeve te investimit/pensionit, Raiffeisen Invest u mundesoi  te gjithe klienteve ekzistues te saj, te kryejne […]

Lexo më shumë

Tetor 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Shtator në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Shtator 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Gusht në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Njoftim 15 Shtator 2020

Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar Raportin Vjetor për vitin financiar 2019. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje […]

Lexo më shumë

Gusht 2020-Prospekti i Fondit të Pensionit

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratur në datë 29 Korrik 2020 me Vendim nr. 104 […]

Lexo më shumë

Gusht 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Korrik në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Korrik 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Qershor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Qershor 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Maj në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Maj 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Prill në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Prill 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Mars në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Të nderuar klientë

Dëshirojmë t’ju bëjmë me dije se në kuadër të Ligjit nr.4/2020 datë 30.01.2020 për “Shkëmbimin Automatik të Informacionit” për llogaritë financiare, Raiffeisen Invest sh.a, është e angazhuar në përmbushjen e […]

Lexo më shumë

20 Shkurt 2020-KIID

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin”(KIID) per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj , Raiffeisen Invest Euro dhe Raiffeisen […]

Lexo më shumë

Shkurt 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Janar në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro […]

Lexo më shumë

Mundesi punesimi

Raiffeisen Invest rekruton kryespecialist risku. Lexoni dokumentin bashkangjitur :- Oficer i Riskut (Pershkrimi i punes)

Lexo më shumë

Janar 2020

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Dhjetor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro […]

Lexo më shumë

Dhjetor 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Nentor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Nentor 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Tetor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Tetor 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Shtator në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest […]

Lexo më shumë

Shtator 2019

  Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Gusht në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen […]

Lexo më shumë

29 Gusht 2019 Raporti Vjetor

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2018. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin […]

Lexo më shumë

Gusht 2019

  Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Korrik në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro […]

Lexo më shumë

Njoftim Ndryshimi i Fjalekalimit

E rëndësishme : ndryshim i fjalëkalimit! Te nderuar investitorë, Ne kuadër të përmirësimit të cilëisë së shërbimit ndaj jush si dhe rritjes së sigurisë, së fundmi kemi implementuar mundësinë e […]

Lexo më shumë

Prospekti Korrik 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondeve të Investimit Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro, të aprovuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes […]

Lexo më shumë

Raporti Mujor Qershor 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Qershor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Vizion, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

Prospekti Qershor 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e perditesuar te Fondit te Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratur ne date 31 Maj 2019 me Vendim nr. 87 […]

Lexo më shumë

Njoftim Planet e Investimit

Të nderuar Investitorë, Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. prezanton Planet e Investimit si një skemë investimi në mënyrë periodike dhe në vlera të vogla, në fondet e […]

Lexo më shumë

KIID 19 Shkurt 2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentin e perditesuar “Informacioni Kryesor per Investitorin” per fondet e investimit Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro, duke reflektuar […]

Lexo më shumë

31 Gusht 2018

Të nderuar investitorë! Ju informojme se Raiffeisen Invest sh.a, ne funksion te perputhshmerise se dokumentacionit te fondeve nen administrim me ndryshimet me te fundit ne kuadrin rregullativ, si dhe rritjes se […]

Lexo më shumë

Njoftim per shtyp Fondi Vizion

“Raiffeisen Vizion”, fondi më i ri nga Raiffeisen Invest: një alternativë më shumë për investime në Lekë Raiffeisen Invest sh.a (RIAL), shoqëri e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) […]

Lexo më shumë

Shitja e Kuotave te Fondit VIZION

Shitja e kuotave të Fondi Raiffeisen Vizion mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të investitorit, pranë çdo degë të Bankës Raiffeisen. Shlyerja do të kryhet brenda afatit ligjor […]

Lexo më shumë

Si mund te investoni ( Vizion )

Në mënyrë që të bëheni anëtar i fondit Raiffeisen Vizion, ju mund të vizitoni çdo degë të Bankës Raiffeisen, të merrni informacionin / dokumentacionin e Fondit dhe të plotësoni një […]

Lexo më shumë

10 Gusht 2018

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor për vitin financiar 2017. Në raportin vjetor mund të gjeni informacion të detajuar në lidhje me aktivitetin […]

Lexo më shumë

28 Qershor 2018

Te nderuar investitore! Ju bejme me dije se Raiffeisen Invest ka publikuar Prospektin e perditesuar te Fondit te Pensionit Vullnetar Raiffeisen. Prospekti permban informacionin me te fundit lidhur me performancen […]

Lexo më shumë

26 Mars 2018

Te nderuar kliente, Ju bejme me dije se ndryshimet e fundit te platformes se faqes te internetit nuk prekin te dhenat e perdorura nga klientet per t’u identifikuar ne portal. […]

Lexo më shumë

21 Mars 2018

Te nderuar kliente, Ju informojme se Raiffeisen Invest sh.a.  vjen prane jush me nje faqe interneti te re, me synimin per te ecur me hapat e fundit te zhvillimeve teknologjike, […]

Lexo më shumë

9 Mars 2018 KIID

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare dokumentet me Informacionin Kryesor per Investitorin, duke reflektuar kthimin vjetor per vitin 2017 ne seksionin mbi performancen historike te fondit. […]

Lexo më shumë

11 Dhjetor 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Mujor për Muajin Nëntor në lidhje me ecurinë e fondeve të investimit Raiffeisen Prestigj, Raiffeisen Invest Euro dhe […]

Lexo më shumë

11 Gusht 2017

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor 2016. Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me kompaninë Raiffeisen Invest dhe ecurinë e Fondeve […]

Lexo më shumë

26 Prill 2017

Në funksion të parimit të edukimit të vazhdueshëm të publikut lidhur me fondet e pensionit dhe fondet e investimit, Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar dy broshurat informuese të mëposhtme. Ju […]

Lexo më shumë

13 Shkurt 2017

Ju informojmë që në dokumentet “Prospekt i fondit Raiffeisen Prestigj” dhe “Prospekt i fondit Raiffeisen Invest Euro” është rishikuar seksioni mbi performancën e kaluar të fondeve dhe indikatorëve të rrezikut duke reflektuar të […]

Lexo më shumë

​Interviste e z. Resmi Hibraj, Drejtor Ekzekutiv i Raiffeisen Invest ne gazeten Mapo: Fondet e Investimit, një alternativë e preferuar investimi për publikun shqiptar- arsyet e zgjerimit të shpejtë të tregut

Fondet e Investimit, një alternativë e preferuar investimi për publikun shqiptar- arsyet e zgjerimit të shpejtë të tregut Sipas raportit të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, gjatë periudhës janar- […]

Lexo më shumë

Deklarate e Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare mbi Platformat e Investimit Online dhe konkretisht per shoqerine “Easy Invest” :

Referuar njoftimeve në media në lidhje me shoqërinë “Easy Invest”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (Autoriteti)… kliko per te lexuar lajmin e plote

Lexo më shumë

Dita e Investitorit

Raiffeisen Invest sh.a. shoqeria e pare ne vend e licensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare per Administrimin e Fondeve te Investimit dhe Pensionit Vullnetar ka prezantuar sot para investitoreve ecurine […]

Lexo më shumë

Perfundon Konferenca e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit”

Konferenca e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit” përfundoi sot. Në të u diskutua nga ekspertët, mbikëqyrësit, punëdhënësit dhe sektori i pensioneve […]

Lexo më shumë

​Të nderuar Investitorë të Fondit Raiffeisen Prestigj!

Raiffeisen Invest sh.a. shoqëri administruese e Fondeve Prestigj, Euro dhe Pension ju informon në vijim për disa ndryshime në Prospektin e Fondit Raiffeisen Prestigj. Prospekti është dokumenti kryesor i fondit […]

Lexo më shumë